Vzdělávání

Společenstvo se vždy snažilo zvrátit současný stav legislativy, aby servis a opravy pneumatik nebylo živností volnou, ale živností řemeslnou. Není dle nás možné, aby opravy dopravních prostředků, za což servis a opravy pneumatik považujeme, prováděly osoby bez odpovídajícího vzdělání.

V rámci naší účasti v Sektorové radě  a možností, kterou poskytuje systém Dílčích kvalifikací, jsme vypracovali požadavky kladené na pracovníky "pneuservisů" a do systému vzdělání dílčích kvalifikací  zařazeném v oboru: Mechanik pneuservisu.

Tak, jak je z přiložených podkladů zřejmé, podařilo se nám prosadit popis rodného listu pracovní pozice, moderní pohled včetně nároků, které jsou na dnešního pracovníka v pneuservisu kladeny. Dále postupně zjišťujeme požadavky trhu na množství pracovníků v tomto oboru a budeme se snažit o zřízení  odborného vzdělávání, pro který budeme garantem. Pokud se nám to podaří, bude splňovat standardy na vyučence v sousedním Německu.

Chceme, aby tento obor budoucím absolventům nabídl nejen uplatnění na českém pracovním trhu, ale i uplatnění v rámci zemí EU.

logo_vulk


  • pracovník pneuservisu = řemeslná činnost
  • zajištění odborného vzdělávání
  • standardy vyučence jako v Německu
  • pracovní pozice s moderním pohledem na nároky řemeslné činnosti