Historie

Společenstvo se snažilo od začátku svého vzniku po roce 1990, navázat na obdobné Společenstvo vulkanizérů, vyvíjející svou profesní činnost za první republiky. Počáteční myšlenka na "znovuzkříšení" Společenstva přišla od prvého předsedy pana Zdenka Kouřimského, pár dalších nadšenců a výrazné osobnosti v oboru pana Milana Adamce.

Společenstvo vzniklo za relativně velké účasti na zasedání v Řevnicích. Po prvé euforii po založení začaly z řad členů během let odpadat, ti členové, kteří se naivně domnívali, že členství v profesním společenstvu jim bude razit cestu vznikajícím volným trhem a někdo jiný za ně bude řešit problémy s jejich podnikatelskými  záměry a chránit je před jakoukoli konkurencí.

Další doba ukázala, že Společenstvo může sloužit jen jako platforma k diskusím o tom, co naše profese potřebuje, jako poradní orgán pro státní legislativu, jako orgán upozorňující své členy na měnící se legislativu a orgán snažící se analyzovat měnící se trh z hlediska prodeje a servisu pneumatik, případně jako tvůrce odhadů směrů dalšího vývoje.

  • vznik 1990
  • platforma k diskusím
  • upozorňuje své členy na změny v legislativě
  • analyzuje a odhaduje změny trhu v prodeji a servisu pneumatik